Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Konkursy plastyczne

Serdecznie zapraszam do:

1. Konkurs plastyczno-filmowy „Stok nie jest dla bałwanów”

Tematem konkursu jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Termin: 20.02.2020

Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3. osób) na rysunek, plakat lub spot filmowy w dwóch kategoriach wiekowych: a) kat. I – wiek: 5-10 lat b) kat. II- wiek: 11-16 lat. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną na A3. Prace zgłaszane do konkursu mogą być również przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Można łączyć poszczególne techniki w jednej pracy. Nie mogą być użyte: plastelina, produkty spożywcza, materiały nietrwałe. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu na stronie internetowej dedykowanej akcji informacyjnoedukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku

2. Konkurs „NUDZI-MISIE” 

Czterech kategorie wiekowe od 6 do 16 lat. Konkurs ma za zadanie  przedstawienie wielobarwnej sylwetki Misia. Tytuł podany w formie żartobliwej gry słownej ma sprawić, że uczestnicy mogą podejść do tematu nie tylko w sposób tradycyjny, ale również w mniej konwencjonalny i oderwany od prawdziwego wizerunku znanych nam przyjaciół. Prace mogą być wykonywane w dowolnych technikach płaskich: malarskich, rysunkowych, mieszanych, własnych. 

Format: A3, A4, maks. A2

Termin!: Tylko do 10.02.2020 - prace składać do p. Renaty Bielicz

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)  

Kartę zgłoszenia (załączniki)  są na stronie internetowej: www.ckagora.pl

Koronawirus

Imieniny


Dziś: Filipiny, Eustachego
Jutro: Jonasza, Mateusza
Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie
(Mt 22,9)

certyfikat

certyfikat

logo-II-TF

pije mleko swiat podbije

owoce w szkole rgb