Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Antosia

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Rekrutacja - Szkoła Podstawowa

Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli, uprzejmie informuje o trwającym naborze do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.
Liczba miejsc ograniczona!
 
ZASADY REKRUTACJI:

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.  

Na postępowanie kwalifikacyjne składa się:

 • rozmowa dyrektora z rodzicami i dzieckiem
 • analiza dokumentacji 
Wymagane dokumenty:
 • wypełniona karta zgłoszenia dziecka do szkoły (do pobrania na dole strony),
 • metryka chrztu,
 • ksero aktu urodzenia
 • opinia z poradni specjalistycznej (w przypadku, gdy dziecko jest pod opieką poradni),
 • zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego,
  (w przypadku sześciolatków zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego albo opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),
 • opinia wychowawcy grupy przedszkolnej (klasy),
 • jedno aktualne zdjęcie.
 • świadectwo szkolne z porzedniego roku i wyniki klasyfikacji śródrocznej z poprzedniej szkoły (w przypadku przenoszenia dziecka z innej szkoły) 
Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. W przypadku zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej jednym z kryteriów rekrutacyjnych jest kolejność zgłoszeń.

Harmonogram naboru:

 • - Od 2 stycznia do 15 kwietnia – składanie dokumentów oraz rozmowy z rodzicami i kandydatami (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się),
 • - 27 kwietnia 2018 r. - zakończenie pierwszego etapu naboru.
 • - Maj - Czerwiec - Lipiec nabór uzupełniający
 • - I połowa czerwca - spotkanie rodziców i dzieci przyszłej klasy pierwszej z wychowawcą (termin zostanie podany zainteresowanym w maju)
 • II połowa czerwca – uzupełnienie wymaganej dokumentacji (np. świadectwa z poprzedniej klasy, opinia z przedszkola itp.)

Do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka - [pdf]

 

ZBIERAMY NA PLAC ZABAW

Przekaż 1% podatku

IMG 20170126 071012

w ub. roku 2024,48 zł

(w tym z 1% 754 zł)

Imieniny


Dziś: Rafała, Felicji, Franciszka
Jutro: Pawła, Miłosza
Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela
(J 1,49b)

certyfikat

certyfikat

logo-II-TF

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

pije mleko swiat podbije

owoce w szkole rgb