Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Rozpoczynamy nowy Rok Szkolny

Startujemy!
    Dziś 1 września, a więc zaczynamy naukę! Rozpoczęliśmy od mszy świętej w kościele parafialnym, którą sprawował Ksiądz Prałat Józef Kocoł. Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele przeszli do budynku szkoły, gdzie po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego powitali nowy rok szkolny. Najpierw głos zabrał Ksiądz Prałat, który powitał zebranych, a zwłaszcza pierwszoklasistów (ze szkoły podstawowej i gimnazjum) i nowych uczniów. Wyraził także wdzięczność za dotychczasową pracę oraz życzył owocnego trudu w najbliższym czasie. Po ks. Proboszczu wystąpił nowy dyrektor, Pan Dariusz Tomasz Kiraga, który po raz pierwszy oficjalnie zaprezentował się w tej odpowiedzialnej roli. W krótkim słowie przedstawił nauczycieli i podał informacje organizacyjne. Na koniec uczniowie wraz z wychowawcami, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, rozeszli się do klas.
    Całej społeczności szkolnej życzymy, aby ten czas pracy stawał się czasem poznawania świata, samych siebie i bliźnich, co jest pewną drogą do odkrycia Boga. Wdzięczni Siostrze Elżbiecie Kordas za dwuletnią posługę, życzymy Panu Dyrektorowi Bożej Opieki i światła Ducha Świętego potrzebnych do kierowania naszą szkołą.

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolego 2014/2015 odbędzie się 1 września o godz. 8:00.

Rozpoczynamy Mszą Świętą w kościele p.w. św Józefa Rzemieślnika, po której zapraszamy wszystkich do świetlicy szkolnej na spotkanie z ks. Prałatem, Panem Dyrektorem i wychowawcami. 

Plan pracy dla nauczycieli ZSK

Poniedziałek: 25 sierpnia - (10.00 – 13.00) – obecni nauczyciele i wychowawcy pracujący w wymiarze ponad 10 godzin zajęć i pozostali chętni

  • Plan pracy szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015
  • Organizacja roku szkolnego (kalendarium świąt i uroczystości, wycieczki szkolne, dni otwarte, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, konkursy szkolne i międzyszkolne, promocja szkoły)

Środa: 27 sierpnia - (9.00 – 13.00) – obecni nauczyciele i wychowawcy odpowiedzialni za pomieszczenia szkolne

  • Przygotowywanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Czwartek: 28 sierpnia – RADA PEDAGOGICZNA (14.00 – ok. 16.00) – wszyscy nauczyciele

Zapraszamy na mszę świętą

W poniedziałek (25.08) o godz. 18.00 w kościele p.w. św. Józefa Rzemieślnika odbędzie się msza św. w intencji Pani Dyrektor Elżbiety Kordas odchodzącej od nas do nowych obowiązków. Chciejmy włączyć się we wspólną modlitwę. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zakup podręczników dla klasy I SP

 
Drodzy Rodzice uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podręczniki dla Waszych dzieci - "Elementarz XXI wieku" Nowej Ery, zostaną zakupione przez Organ Prowadzący, czyli ks. Prałata na początku nowego roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe do podręcznika i z języka angielskiego będą natomiast dokupione po otrzymaniu dotacji docelowej z Urzędu Miasta (prawdopodobnie na początku września). 

Podręczniki do religii i j. niemieckiego prosimy o zakupienie we własnym zakresie.

Informacje związane z podpisywaniem umów podane będą 1 września po rozpoczęciu roku szkolnego.

Jadłodzielnia

Imieniny


Dziś: Diny, Bogny
Jutro: Alicji, Alojzego
Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie
(Mt 22,9)

certyfikat

certyfikat

logo-II-TF

pije mleko swiat podbije

owoce w szkole rgb