Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

ubezpieczenie

Po uwzględnieniu wszystkich uwag rodziców informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły będą ubezpieczeni w firmie InterRisk. Składka wynosi 46 zł, suma ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. 

Ulga na ubezpieczenie:

Rodzina, która ma w szkole więcej niż dwoje dzieci płaci tylko za dwoje dzieci.  

Wpłaty należy dokonywać na rachunek szkoły: 60 9673 0007 0000 0301 1262 0001