Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Harmonogram spotkań z wychowawcą

 Środa 2 września 2020 r.

(świetlica szkolna oprócz klasy V, obowiązują maseczki!)
Klasa V – 17.00 (sala 18, wejście od placu zabaw)
Klasa IV – 17.00
Klasa VI – 18.15
Klasa VIII – 19.15

Czwartek 3 września 2020 r.
(świetlica szkolna, obowiązują maseczki!)
Klasa II – godz. 17.00
Klasa III – godz 18.15
Klasa VII – godz. 19.15

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nowy rok szkolny rozpoczniemy 1 września o godz. 9.00 Mszą św. w Kościele p.w. św. Józefa Rzemieślnika. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Przypominamy, że w kościele obowiązują maseczki.

Zasady funkcjonowania szkoły w dobie COVID-19

Podstawowe zasady funkcjonowania szkoły podczas epidemii 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przez pierwsze 3 tygodnie roku szkolnego uczniom wchodzącym na teren szkoły mierzona jest temperatura. W przypadku stwierdzenia temperatury > lub = 38oC rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko zobowiązany jest zabrać je do domu. W przypadku dziecka, które dotarło do szkoły samodzielnie a pomiar wykazał podwyższoną temperaturę, dziecko zostanie odizolowane do czasu przybycia rodzica/opiekuna. Okres obowiązywania tej zasady może się zmienić w zależności od aktualnej sytuacji.
 • Osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązkowo przeprowadzają dezynfekcję rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
  3. dystans od pracowników szkoły min 1,5 m
  4. stosowanie środków ochronnych – osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe
  5. przebywanie tylko w wyznaczonej strefie rodzica
  • Osoby postronne przebywają w budynku szkoły tylko w najważniejszych sprawach (po uzgodnieniu z sekretariatem - tel.:798 557 326 we wskazanym miejscu).
  • Wychowawcy klas, sekretariat i dyrekcja dysponują skutecznymi środkami komunikacji z rodzicami uczniów.
  • W razie stwierdzenia u ucznia objawów infekcji dróg oddechowych należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (biblioteka szkolna) lub w z zachowaniem dystansu co najmniej 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, najlepiej własnym środkiem transportu.
  • Klasy I-III mają przerwy niepokrywające się z godzinami przerw pozostałych uczniów.
  • Podczas przerw nauczyciele w miarę możliwości wychodzą z uczniami na świeże powietrze w strefach wyznaczonych dla klas I-IV i VI oraz strefy dla klas V, VII, VIII.
  • Jeśli na dworze nie ma odpowiedniej pogody - uczniowie klas  IV i VI spędzają przerwy na korytarzu nowej części szkoły, a klasy V, VII, VIII w starej części szkoły – podobnie z korzystaniem z toalet.
  • Przez pierwsze 3 tygodnie roku szkolnego uczniowie i nauczyciele przebywający na przerwach w strefie ucznia mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Zakres tego obowiązku może zostać zmieniony w zależności od aktualnej sytuacji.
  • Po każdej lekcji sala lekcyjna jest wietrzona.
  • Uczniowie przestrzegają podstawowych zasad higieny – mycie i dezynfekcja rąk.
  • Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów.
  • Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. zabawek.
  • Przedmioty używane przez uczniów podlegają czyszczeniu lub dezynfekcji.
  • Zasady sanitarne obowiązują także podczas zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych. 

   

  Powrót do szkoły

  Informujemy, że rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy zgodnie z zaleceniami MEN i GIS. Oznacza to, że uczniowie wracają do pracy stacjonarnej w szkole. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania zasad organizacji pracy szkoły w trakcie epidemii. W najbliższych dniach przekażemy Państwu szczegółowe informacje na ten temat.

  Masz zaległości? Możesz je odpracować

  Informujemy, że rodzice posiadający zaległości we wpłatach czesnego mogą część z nich odpracować. Zapraszamy do pomocy przy malowaniu jednego z pomieszczeń szkoły w dniach 17-21 sierpnia, od godziny 10.00. Warto wziąć ze sobą podstawowe przybory malarskie.