Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Antosia

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zajęcia dodatkowe 2018/2019

 Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

I semestr – rok szkolny 2018/2019

Rodzaje zajęć

Dla kogo

Termin

Opiekun

Kółko recytatorskie

I SP – III SP

Śr, 13:45 – 14:30

M. Kozłowska

Kółko plastyczne

II SP, III SP

Czw, 11:55 -13:35

B. Lewczyk

Szachy

I SP – III SP

Śr, 13:45 – 14:30

I. Pawlikowska

Teatr dziecięcy „Dzikusy”

III SP – VI SP

Pn. 13:45 – 14:30

T. Przywarty

Kółko historyczne

IV SP – III Gim

Czw. 14: 35 – 15:20

M. Bielicz

Kółko przyrodnicze

IV SP – III Gim

Śr, 14:35 – 15:20

M. Bielicz

Teatr młodzieżowy „Galimatias”

VII, VIII, IIIG

Wt, 14:35 – 15:20

T. Przywarty

Zajęcia wyrównawcze
z j. polskiego

III SP

Pn, 13:45 – 14:30

B. Lewczyk

Zajęcia wyrównawcze
z fizyki

VII, VIII, IIIG

Pn. co 2 tyg

15:20 - 16:05

B. Kopińska

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

IV SP

Pt, 13:45 – 14:30

T. Przywarty

Kontakt

 
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 67-100 Nowa Sól
 
tel: (68) 411 49 44,724 600 111
Świetlica: 798 557 326
Fax: (68) 411 49 45
 
Sekretariat
Godziny otwarcia: 08:00 - 16.00
Godziny przyjęć uczniów: 08:00 - 12:00
nr. pokoju - 16
 
Administracja strony: caratheodory@o2.pl
 
Nr konta bankowego60 9673 0007 0000 0301 1262 0001

Informacja o danych osobowych

 

Informacja o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych uczniów i ich

rodziców/opiekunów przez Katolicką Szkołę Podstawową w Nowej Soli

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w trakcie rekrutacji jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, w Nowej Soli (kod pocztowy: 67-100), tel.: 68 411 49 44; 724 600 111, adres e-mail: szkolakatolickanowasol@gmail.com.

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz przygotowanie i wykonanie umowy o naukę. Część danych zbierana jest i przetwarzana także na mocy obowiązku wynikającego z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji) i po rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole dane te będą przetwarzane także mimo ewentualnego cofnięcia przez rodziców/opiekunów zgody wyrażonej wcześniej w trakcie procesu rekrutacji. Są to dane zawarte w księdze uczniów, dziennikach lekcyjnych oraz w arkuszach ocen (imię (imiona) i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, data przyjęcia ucznia do szkoły, klasa, do której ucznia przyjęto oraz datę ukończenia szkoły albo data i przyczyna opuszczenia szkoły przez ucznia).

3. Rodzicom/opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przygotowania, zawarcia i wykonania umowy o naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o naukę.

5. Dane udostępnione przez rodziców/opiekunów prawnych w trakcie procesu rekrutacji nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. System Informacji Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) oraz podmiot przetwarzający dane w imieniu Administratora, tzw. Procesor (podmiot świadczący usługę prowadzenia dziennika elektronicznego).

6. Dane udostępnione przez Rodziców nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe pozyskane w trakcie rekrutacji będą przechowywane przez okres, w którym uczeń uczęszcza do Katolickiej Szkoły Podstawowej. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych), którzy nie rozpoczęli nauki w Katolickiej Szkole Podstawowej będą przechowywane przez okres jednego roku. Część danych osobowych przechowywana jest w Szkole także po ukończeniu przez ucznia nauki ponieważ stanowią one dane archiwalne wchodzące w skład narodowego zasobu archiwalnego. Są to dane zawarte w księdze uczniów, dziennikach lekcyjnych oraz w arkuszach ocen (imię (imiona) i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, data przyjęcia ucznia do szkoły, klasa, do której ucznia przyjęto oraz datę ukończenia szkoły albo datę i przyczyna opuszczenia szkoły przez ucznia). 

Oferta Pracy

j.angielski, kl. I-III

tel. 693 700 805

Imieniny


Dziś: Gabriela, Anastazji
Jutro: Romana, Ludomira
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie
(Mt 24,44)

certyfikat

certyfikat

logo-II-TF

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

pije mleko swiat podbije

owoce w szkole rgb