Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Zasady funkcjonowania szkoły w dobie COVID-19

Podstawowe zasady funkcjonowania szkoły podczas epidemii 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przez pierwsze 3 tygodnie roku szkolnego uczniom wchodzącym na teren szkoły mierzona jest temperatura. W przypadku stwierdzenia temperatury > lub = 38oC rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko zobowiązany jest zabrać je do domu. W przypadku dziecka, które dotarło do szkoły samodzielnie a pomiar wykazał podwyższoną temperaturę, dziecko zostanie odizolowane do czasu przybycia rodzica/opiekuna. Okres obowiązywania tej zasady może się zmienić w zależności od aktualnej sytuacji.
 • Osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązkowo przeprowadzają dezynfekcję rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
  3. dystans od pracowników szkoły min 1,5 m
  4. stosowanie środków ochronnych – osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe
  5. przebywanie tylko w wyznaczonej strefie rodzica
  • Osoby postronne przebywają w budynku szkoły tylko w najważniejszych sprawach (po uzgodnieniu z sekretariatem - tel.:798 557 326 we wskazanym miejscu).
  • Wychowawcy klas, sekretariat i dyrekcja dysponują skutecznymi środkami komunikacji z rodzicami uczniów.
  • W razie stwierdzenia u ucznia objawów infekcji dróg oddechowych należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (biblioteka szkolna) lub w z zachowaniem dystansu co najmniej 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, najlepiej własnym środkiem transportu.
  • Klasy I-III mają przerwy niepokrywające się z godzinami przerw pozostałych uczniów.
  • Podczas przerw nauczyciele w miarę możliwości wychodzą z uczniami na świeże powietrze w strefach wyznaczonych dla klas I-IV i VI oraz strefy dla klas V, VII, VIII.
  • Jeśli na dworze nie ma odpowiedniej pogody - uczniowie klas  IV i VI spędzają przerwy na korytarzu nowej części szkoły, a klasy V, VII, VIII w starej części szkoły – podobnie z korzystaniem z toalet.
  • Przez pierwsze 3 tygodnie roku szkolnego uczniowie i nauczyciele przebywający na przerwach w strefie ucznia mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Zakres tego obowiązku może zostać zmieniony w zależności od aktualnej sytuacji.
  • Po każdej lekcji sala lekcyjna jest wietrzona.
  • Uczniowie przestrzegają podstawowych zasad higieny – mycie i dezynfekcja rąk.
  • Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów.
  • Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. zabawek.
  • Przedmioty używane przez uczniów podlegają czyszczeniu lub dezynfekcji.
  • Zasady sanitarne obowiązują także podczas zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych. 

   

  Powrót do szkoły

  Informujemy, że rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy zgodnie z zaleceniami MEN i GIS. Oznacza to, że uczniowie wracają do pracy stacjonarnej w szkole. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania zasad organizacji pracy szkoły w trakcie epidemii. W najbliższych dniach przekażemy Państwu szczegółowe informacje na ten temat.

  Masz zaległości? Możesz je odpracować

  Informujemy, że rodzice posiadający zaległości we wpłatach czesnego mogą część z nich odpracować. Zapraszamy do pomocy przy malowaniu jednego z pomieszczeń szkoły w dniach 17-21 sierpnia, od godziny 10.00. Warto wziąć ze sobą podstawowe przybory malarskie.

  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  W piątek 26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny. Jak nietypowy był to rok można by długo pisać... Staraliśmy się jednak, żeby wszystko odbyło się w miarę normalnie. A więc wpierw odbyła się w kościele msza święta, a następnie (także w kościele) poszczególni wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa i nagrody. Nauczycielki klas I-III szczególnie doceniły rodziców - każdy z nich dostał medal za wspieranie dziecka w edukacji zdalnej. W międzyczasie odbyło się krótkie, ale treściwe pożegnanie klasy VIII - jak co roku obejrzeliśmy prezentację o odchodzących uczniach, po niej zaś wychowawcy (Państwo Kiraga) wręczyli absolwentom pamiątkowe Słoneczniki z dedykacją oraz egzemplarz Pisma Świętego. 

  Wszystkim życzymy udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

   

  Sukces na bieżni

  Pragniemy poinformować, że uczennic naszej szkoły Jagoda Wawrzykowska została wczoraj wicemistrzynią województwa w biegu na 600 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego. Gratulujemy sukcesu.     

   

   

  Koronawirus

  Imieniny

  
  Dziś: Januarego, Konstancji
  Jutro: Filipiny, Eustachego
  Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął
  (Mt 20,6b-7a)

  certyfikat

  certyfikat

  logo-II-TF

  pije mleko swiat podbije

  owoce w szkole rgb